Projekt Tanie Łącze

 

Jest wspólnym homework help service przedsięwzięciem, realizowanym oddolnie przez ISP, zrzeszonych w Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej. Początki współpracy sięgają 2009 roku, kiedy zjednoczeni w Izbie operatorzy postanowili znaleźć sposób na obniżenie kosztów zakupu transmisji i usług IP przez zgromadzenie potencjału zakupowego wielu małych i średnich firm w „jednym miejscu”.

TL

Zakup Internetu realizowany jest poprzez kontrakty na tranzyt od operatorów ogólnopolskich, i oparty jest o umowy ramowe gwarantujące identyczne stawki wszystkim uczestnikom projektu. Łącza z ośrodków, w których jest większa liczba operatorów, kupowane są często „na spółkę”, co redukuje koszty tranzytu i tworzy lokalne węzły projektu, do których dopinają się kolejni uczestnicy z regionu. Największe takie węzły, to na dzień dzisiejszy Warszawa, Katowice, Kraków, Łódź, Wrocław i Gdańsk.

Transmisje i węzły projektu

 

Są podstawą projektu Tanie Łącze. W oparciu o transmisje i łącza dzierżawione uczestnicy projektu realizują łączność pomiędzy swoimi węzłami, a dostawcami usług globalnych i węzłami wymiany ruchu zlokalizowanymi w większości dużych miast.

Co do zasady – uczestnicy Taniego Łącza w oparciu o posiadane łącza realizują dowolne transmisje L2 w skali kraju do kilkuset węzłów osiągalnych przez projekt na terenie całego kraju. W praktyce każdy zainteresowany podmiot może poprosić o wycenę i zestawienie transmisji w dowolnej relacji łącząc np. swoich klientów biznesowych. Jednak podstawowym celem istnienia sieci międzywęzłowej jest zapewnienie dostępu lokalnych ISP do największych polskich węzłów telekomunikacyjnych celem zakupu dostępu do Internetu i IXów w zdecydowanie korzystniejszych stawkach, niż jest on oferowany lokalnie w mniejszych miejscowościach.

Część węzłów projektu TŁ oferuje szereg usług dodatkowych, poza tranzytem L2 między uczestnikami projektu.  Są to m.in. dostęp do hurtowych dostawców Internetu oraz peering  do IXów regionalnych i kontentodawców (w tym najpopularniejszych serwerów cache), a także IXów prowadzonych przez inne podmioty. Oferują  również dostęp do wybranych best juicer review usług IPTV i VoIP. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z wybranymi węzłami.

* * *

Z uwagi na charakter i rozliczenia oraz oddolny rozwój projektu, kolejne firmy dobudowują stale styki do Taniego Łącza. Tym samym jest to prawdopodobnie najbardziej dynamicznie rozwijający się i unikalny w Polsce projekt wymiany ruchu między ISP (z bardzo otwartą polityką peeringową).

Uczestnicy projektu otrzymali dostęp do najwyższej jakości usług IP (świadczonych również przez operatorów Tier1), w cenach które nie były wcześniej dostępne dla lokalnych ISP.